làm thế nào để tôi lựa chọn tốt nhất outcall massage?

Trong một buổi mát xa ngoài, chuyên viên trị liệu xoa bóp sẽ gặp gỡ khách hàng thay vì khách hàng đến với chuyên viên trị liệu xoa bóp. Nơi có thể sử dụng dịch vụ mát xa ngoài trời bao gồm khu nghỉ dưỡng, nhà riêng, khách sạn và văn phòng kinh doanh. Những bệnh nhân ốm yếu và tàn tật cũng sử dụng các dịch vụ mát xa. Lựa chọn massage tốt nhất outcall tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.

Xác định phong cách xoa bóp bạn muốn nhận. Nhiều phong cách có sẵn, bao gồm mô sâu, acupressure, hilot, và Balinese. Mỗi phong cách nhắm mục tiêu một mục tiêu khác nhau. Ví dụ như phong cách Bali giúp bạn thư giãn. Massage mô sâu làm giảm căng thẳng sâu.

Để tối đa hóa trải nghiệm massage vượt trội của bạn, tìm kiếm một bác săn sóc những người có thể cung cấp một số loại massage. Các nhu cầu massage của bạn sẽ thay đổi, tùy thuộc vào mức độ căng thẳng hoặc mối quan tâm về sức khoẻ mỗi khi bạn gọi. Tìm một chuyên gia với nhiều loại phong cách sẵn có cho phép bạn ở lại với một người và xây dựng một mối quan hệ.

Đọc hồ sơ trực tuyến của các chuyên gia massage cung cấp kiểu xoa bóp mà bạn mong muốn. Hãy lưu ý số năm họ đã có trong kinh doanh. Kiểm tra lời chứng thực từ các khách hàng trước đây và tìm kiếm đánh giá về doanh nghiệp trực tuyến. Đảm bảo cấu trúc định giá phù hợp với ngân sách của bạn.

Chọn hai hoặc ba dựa trên phong cách, đánh giá và giá cả. Gọi cho mỗi dịch vụ và thảo luận về các nhu cầu massage của bạn. Tìm hiểu xem có chi phí đi lại cho một bác săn sóc phải đến từ xa hơn. Hỏi nếu bác sĩ săn sóc sẵn sàng đến địa điểm của bạn, cho dù là nhà riêng, khách sạn hay cơ sở kinh doanh của bạn. Sử dụng tất cả các thông tin thu được trong các cuộc phỏng vấn, hãy chọn một để thử.

Đặt mát xa ngoài cho một ngày mà bạn sẽ không vội vã. Vào ngày hẹn, hãy thư giãn và tận hưởng dịch vụ mát-xa. Đánh giá dịch vụ sau khi bác sĩ săn sóc.

Hãy chú ý xem người thợ săn đã thân thiện, chuyên nghiệp, đúng giờ và có thẩm quyền. Nếu vậy, bạn đã tìm thấy nguồn cung cấp mát xa tốt nhất cho những nhu cầu của bạn. Nếu bạn chạy vào các vấn đề mà bạn cảm thấy không thể được giải quyết, tuy nhiên, chuyển sang bên cạnh ba trong danh sách của bạn.